Zadatak

Ancica97's picture

Koliko se molova sumporne kiseline nalazi u 1dm3 rastvora, ako 200 cm3 tog rastvora u reakciji sa barijum-hidroksidom daje 0.25 mola kisele soli?

Ancica97's picture

Resila sam u medjuvremenu, izvinjavam se. Mislim da je ovako:

 

2H2SO4 + Ba(OH)2 ------> Ba(HSO4)2  + 2H2O

n(Ba(HSO4)) : n(H2SO4) = 1:2

n(H2SO4) = 0,5 mol

0,2 dm3 : 1dm3 = 0,5 mol : x

x=2,5 mol

kowalsky's picture

Mislim da je rezultat tačan, samo mi nije jasna ova poslednja proporcija. Ako ćeš već proporcijom onda je meni logično:

X : 1dm3 = 0,5mol : 0,2dm3