Hemijska ravnoteza

NikolaMilosevic101's picture

Koliko molekula N2O4 je nastalo,ako je pet mola NO2 ohladjeno u zatvorenom sudu zapremine 5 dm3 do temperature kada je konstanta ravnoteze reakcije 10 na m3/mol?  2NO2 = N2O4    Resenje je 7,5*10 na 23 molekula

milicaradenkovic's picture

Da li neko zna kako se radi zadatak jer ja nikako ne mogu dobiti resenje?