zadatak

nolenk's picture

Vodonik se labaratorijski dobija dejstvom hloridne kiseline na cink.Koliko je dm3 rastvora hloridne kiseline ,koncentracije 4 mol/dm3,potrebno za reakciju sa 10 g cinka?

milicaradenkovic's picture

Zn+2HCl------------------>ZnCl2+H2

n(Zn)=m/Mr=10/65=0.1538 mol

n(HCl)=2*n(Zn)=0.1538*2=0.3076 mol

V(HCl)=n(HCl)/c=0.3076/4=0.0769 l=76.9 ml