vodonik i sumpor se jedine

tatjana's picture

Vodonik i sumpor se jedine u odnosu 1:16. Kolika je zapremina gasovitog proizvoda koji nastaje iz 96 mg sumpora i 20 mg vodonika (normalni uslovi)?

milicaradenkovic's picture

H:S=1:16/2

H:S=2:32 i formula je H2S

H2+S------------------------->H2S

n(S)=m/Mr=0.096/32=0.003 mol

n(H2)=m/Mr=0.02/1=0.02 mol i kiolicina H2S je

n(H2S)=n(S)=0.003 mol

1 mol------------------------22.4 dm3

0.003 mol------------------x dm3

x=0.003*22.4/1=0.0672 dm3 H2S