analiticka hemija

hemuli's picture

Uzorak sadrzi analit(lek) ciju koncentraciju treba odrediti i polimerizovani cijanoakrilat(polimerizovani super lepak) u rastvaracu za ekstrakciju(acetonitril) . Koja metoda,tj uredjaj bi bio pogodan da se analit odredi,a da se pri tom ne ugrozi dalje funkcionisanje uredjaja zbog postojanja super lepka u uzorku (uzorak je prethodno centrifugiran,ali postoji mogucnost ostataka cijanoakrilata)?