zadatak

nolenk's picture

 Koliko molova fosfor(V)-oksida je potrebno u reakciji sa kalcijum-hidroksidom da bi se izdvojilo 20 g

bazne soli?

Rade hemicar's picture

Imas li rezultat?

milicaradenkovic's picture

P2O5+6Ca(OH)2--------------------->2(CaOH)3PO4+3H2O

n(soli)=m/Mr=20/266=0.075 mol

n(P2O5)=n(soli)/2=0.075/2=0.0375 mol