Analiticka hemija susenje uzorka

jovana96's picture

Maseni procenat KCl je 87,9% a nakon sušenja je 10% veći.Ako se suši 5,1250g uzorka, koja će biti konačna masa nastalog proizvoda?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje w(KCl)=87 % ako je susenjem maseni procenat 10% veci onda je 

w(KCl)=97%

w(KCl)=m/m(uzorka)

m=w(KCl)*m(uzorka)

m=5.1250*0.97=4.9712 g  KCl