zadatak

nolenk's picture

Napisati reakciju 3,4-dimetil-2-pentena sa hlorovodoničnom kiselinom i dati naziv nastalom

proizvodu po IUPAC-u.

Alexstrasuz's picture

Puca dvostruka veza i na C atom koji ima vise H atoma ide H iz  HCl a Cl ide na drugi C atom koji je ucestvovao u dvostrukoj vez.

Alexstrasuz's picture

3,4dimetil 3hlor pentan