neorganska hemija

Glacka's picture

Da li neko moze da mi napise reakciju za ovaj zadatak,koliko se grama kisele soli dobija reakcijom fosfor(III)- oksida i 10 grama kalijum-hidroksida? 

milicaradenkovic's picture

Reakcija je vec napisana ali napisacu ti ponovo.

P2O3+4KOH-------------------->2K2HPO3+H2O

Lenalena2's picture

Koje je resenje zadatka

Dino98's picture

m(KOH) = 10 g

_______________________________

Jednačina reakcije:

P4O6  +  8KOH   --------->   4K2HPO3  +  2H2O

Odnos molova: n(KOH) : n(K2HPO3) = 8:4 = 2:1

n(KOH) = 2*n(K2HPO3) ===> m(KOH)/M(KOH) = 2m(K2HPO3)/M(K2HPO3)

2m (K2HPO3) = m(KOH) * M(K2HPO3)/M(KOH)

2m (K2HPO3) = 10 g * 158,15g/mol / 56,11 g/mol

2m (K2HPO3) = 10 g * 2,82 = 28,2 g    /:2

m (K2HPO3) = 14,1 g

Lp !

ivanapetrovic123's picture

mozete li mi pomoci kako da uradim zadatak iz stihometrije? koliko atoma natrijuma reaguje sa 0,6 puta 10 na 23 molekula hlora u reakciji stvaranja natrijuma-hlorida

Ranka's picture

u 200 cm3 98% rastvora sulfatne kiseline gustoće 1.84g/cm3 dodato je 200cm vode i dobijen je    rastvor gustine 1.42g/cm3. Izracunaj kolicinsku koncentraciju i maseni udio dobijenog rastvora

teodra.vukasinovic7@gmail.com's picture

Moze li pomoc za ovaj zadatak?

 

Dino98's picture

ivanapetrovic123 i Ranka, pročitati Pravila o postavljanju tema !

Lp !