Zadatak

ibrahim 123's picture

Potrebno je pripremiti 128 Kg 10 % tnog Na2SO4 čija je gustina 1.0915 g/cm3 uparavanjem 2% rastvora.

Koliko je 2% tnog Na2SO4 potrebno uzeti, ako je gustina 1,0169 g/cm3.

Koliko vode mora biti uklonjeno?

Napisati postupak pripreme!!