rastvori

CileOle's picture

Koliki je atmosferski pritisak ako 0,10 mol/dm3 rastvora NaCl kljuca pri 99,5 OC i ako stepen disocijacije rastvora NaCl pri datim uslovima iznosi alfa= 0,844. Napon pare vode pri 99,5 oC iznosi 99 523,38 Pa.

Rez. p= 99 190 N/m2

 

Hvala :)