Analiticka hemija

Milenaa's picture

Izracunati koncentraciju slobodnog Ag+ jona u rastvoru u kome je ukupna koncentracija jona srebra 2*10-2 mol/dm3 i koncentracija amonijaka 0.2mol/dm3 .Konstante stabilnosti nastalog kompleksa su beta1 2.5*103 i beta2 2.5*107

milicaradenkovic's picture

(Ag+)ukupno=2*10(-2) mol/dm3

Ag+ + 2NH3------------------>(Ag(NH3)2)+

K=(Ag(NH3)2)+/(Ag+)*(NH3)2

(Ag+)=x

2.5*10(3)=2*10(-2)/x*(0.2)2

((Ag(NH3)2)+)=(Ag+)ukupno=2*10(-2) mol/dm3

100*x=2*10(-2)

x=2*10(-2)/100=0.0002 mol/dm3

(Ag+)=0.0002 mol/dm3

(Ag+)slobodno=(Ag+)ukupno-(Ag+)=2*10(-2)-0.0002=0.0198=1.98*10(-2) mol/dm3