Hidroliza

mogli's picture

Kako će na hidrolizu gvožđe(III)-hlorida uticati dodatak NaOH? Odgovor obrazložite odgovarajućim jednačinama hemijskih reakcija.