zadatak

jovicjova657's picture

У реакцији 10,2 g смеше магнезијума и алуминијума са хлороводоничном
киселином издваја се 3 · 1023 молекула водоника. Израчунати процентни састав
смеше.

milicaradenkovic's picture

Ovaj zadatak je uradjen pronadji ga na forumu.