Neorganska hemija

Milenaa's picture

Izracunati masu hrom(IV)oksida koji nastaje rastvaranjem 52g kalijun dihromata,cistoce 72% u koncentrovanoj sumpornoj kiselini.