amfolit

Jelena Stevanovic's picture

Koliki je pH soli Na2CO3 koncentracije 0,1 M?

Koliki je pH NaHCO3 iste koncentracije?

milicaradenkovic's picture

Na2CO3------------------->Na+ + CO32-

CO32-+H2O----------------->HCO3-+OH-

Ka=2.5*10(-11) 

Kb=Kw/Ka=1*10(-14)/2.5*10(-11)=4*10(-4)

Kb=(OH-)*(HCO3-)/(CO32-)

(HCO3-)=(OH-)=x

2*10(-8)=x2/0.1

x=(koren(4*10(-4)))=2*10(-2)

(OH-)=2*10(-2) mol/l

pOH= -log(OH-)=1.7

pH=14-pOH=12.3

NaHCO3--------------------Na+ + HCO3-

HCO3- +H2O----------------->H2CO3+OH-

(H2CO3)=(OH-)=x

Ka=5*10(-7)

kB=kW/Ka=1*10(-14)/5*10(-7)=2*10(-8)

Kb=(H2CO3*(OH-)/(HCO3-)

2*10(-8)=x2/0.1

x=koren(2.5*10(-9))=4.47*10(-5)

(OH-)=4.47*10(-5) mol/l

pOH= -log(OH-)=4.35

pH=14-pOH=14-4.35=9.65