rastvori

hemija5's picture

U 100 g vodenog rastvora nalazi se 17,55 g natrijum-hlorida i 8,5 g natrijum-nitrata. U ovu sme{u dodato je 100 g rastvora koji sadr`i 17,0 g srebro-nitrata. Koliki je maseni udeo supstanci u vodenom rastvoru posle dodatka srebro-nitrata?

milicaradenkovic's picture

NaCl+AgNO3------------------->AgCl+NaNO3

n(NaCl)=m/Mr=17.55/58.5=0.3 mol

n(AgNO3)=m/Mr=17/170=0.1 mol u visku je NaCl pa su molovi

n(NaCl)=n(AgNO3)=0.1 mol

m(NaCl)=n(NaCl)*Mr=0.1*58.5=5.85 g

m(NaNO3)=n(NaNO3)*Mr

n(NaNO3)=n(AgNO3)=0.1 mol

m(NaNO3)=0.1*85=8.5 g 

m(NaNO3)ukupno=m(NaNO3)iz reakcije+m(NaNO3)pocetno=8.5+8.5=17 g

m(NaCl)ostalo=m(NaCl)-m(NaCl)izreagovalo=17.55-5.85=11.7 g

mr2=m(vode)+m(rastvora)1-m(NaNO3)pocetno-m(NaCl) izreagovalo=100+100-8.5-5.85=185.65 g

w(NaCl)=m(NaCl)ostalo/mr2=11.7/185.65=0.063

w(NaNO3)=m(NaNO3)ukupno/mr2=17/185.65=0.092

 

hemija5's picture

Hvala. Imam nekoliko pitanja jer mi nije bas najjasnije.
1.Mozete li mi reci zasto je jednacina NaCl plus AgNO3 zasto nema NaNO3? Zasto ono nastaje a u postavci pise da se u rastvoru nalaze i NaNO3 i NaCl?
2.Kako je NaCl u visku?
3.Zasto su molovi NaNO3 jednaki molovima AgNO3
4. Koja je razlika izmedju NaNO3 iz reakcije i pocetno?
5. Gde nam je data masa vode? Mozete li mi objasniti ovaj korak u racunanju mr2 ... zasto se oduzima NaNO3 pocetno i NaCl ostalo i NaCl izreagovalo?
6.Zasto je NaCl izreagovalo pa se oduzima masa?
7. Zasto koristimo ovo izreagovalo,pocetno,ostalo? Kako da znam da to treba da se koristi? Do sad to nisam koristila a bile su reakcije...
Hvala

hemija5's picture

Mozete li da mi odgovorite na ova pitanja?

milicaradenkovic's picture

1. Zato sto NaNO3 ne reaguje sa AgNO3

2. Tako sto samo deo NaCl reaguje sa AgNO3 a deo ostaje neizreagovao

3. Jer je odnos molova 1:1

4. NaNO3 iz reakcije je onaj koji je nastao a NaNO3 pocetno je ono sto je dato.

5. Data je masa vodenog rastvora  pa sam ja uzela kao masa vode

6. Tu moras da vidis koliko NaCl nije proreagovalo da bi izracunala maseni udeo zato se oduzima masa

7. To koristis da bi videla sta je sa cim izreagovalo koliko koje soli je ostalo neproreagovalo sta ti je dato u zadatku itd.

hemija5's picture

Hvala, ali:

1. Kako da znam da li reaguje sa NaCl ili NaNO3, gde to pise?

5. Kako da znam da je masa vodenog rastvora isto sto i masa vode?

 

milicaradenkovic's picture

Nije masa vodenog rastvora isto sto i masa vode pogresno sam napisala. Tako sto ces da procitas zadatak i vidis sta pise u njemu.

hemija5's picture

Procitala sam, ali mi opet ovaj pocetak sa reakcijom nije jasan. Pise da je u smesu dodato 100g rastvora koji sadrzi 17,0 g srebro nitrata. E sad ne znam kako da znam da li da postavim NaCl plus AgNO3 ili NaNaO3 plus AgN3 to ne pise sa cime je tacno reagovalo...
I opet ne mogu da nadjem gde piese kolika je masa vode. Ako mozete ukratko da mi objasnite,prvi put
se susrecem sa ovakvim zadacima. Hvala

hemija5's picture

Da li moze neko samo ovo da mi objasni?

hemija5's picture

Molim Vaas da mi objasnite ovo