Opšta

gaga95's picture

Kako dodatak KNO2 utice na pomeranje ravnoteze u reakciji
NH3 + H2O --> NH4+ + OH- ?

I drugo pitanje, ako dobijem vise soli da poredjam po kiselosti, radim hidrolizu
svih da vidim da li su kisele bazne ili neutralne, ali kako ih onda redjam ako dobijem
tri kisele, dve bazne i dve neutralne? Kako da znam koja je od ove tri kiselija itd.

Hvalaa unapred :)