zadatak

nolenk's picture

Izracunati masu vodenog stakla (Na2SiO3),koja nastaje rastvaranjem 7 grama silicijuma u rastvoru NaOH?

khaleesi999's picture

Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + H2

m(Si)= 7g 

n(Si)=m(Si)/M(Si)

n(Si)= 7g/ 28.1g/mol

n(Si)= 0.249mol

n(Si) : n(Na2SiO3) = 1: 1

n(Si) = n (Na2SiO3)

m(Na2SiO3) = n*M = 0.249mol * 122.1 g/mol = 30.4g

Mislim da je ovako