organski spojevi

anesa's picture

1.napisati reakciju oksidacije cikolooktana.