Alkani

Mika Oficijalni Profil's picture

 Jedinjenje predstavljeno opštom formulom CnH2n+2 ima odnos mase vodonika i ugljenika 1:4. Koja od navedenih formula predstavlja to jedinjenje?

a) CH4 b) C3H8 c) C5H12 d) C2H6 e) C4H10

* Ako neko moze da objasni kako doci do rjesenja :)

Maja76's picture

CnH2n+2  je opšta formula za alkane.

Odnos broja atoma ugljenika i vodonika u bilo kom od jedinjenja alkena je uvek konstantna odnoso 1:2 (Na jedan atom ugljenika idu dva atoma vodonika). Dok kod  alkena je to lako, kod alkana ili alkina bi to bilo tesko odrediti, jer  je to nekad nemoguce.

Na primer, homologi niz alkana je CH4, C2H6, C3H8... Po ovom  vidimo da se odnosi krecu ovako--> 1:4 ili 1:3 ili 3:8
... Iz opste formule jedinjenja odmah mozemo videti da je kod alkana i alkina nemoguce odrediti odnost atoma ugljenika i vodonika.

Zakljucak: Samo kod alkena mozemo da kazemo sa sigurnoscu odnos izmedju atoma ugljenika i vodonika, kod alkana i alkina je to nemoguce odrediti iz opste formule ali je moguce iz pojedinih uslova zadatka.