Dopuni polje

Trovanje metanolom dešava se jer se metanol oksiduje do formaldehida i mravlje kiseline koja napada optički nerv, uzrokujući slepilo. Etanol se daje kao protivotrov za trovanje metanolom. Etanol se oksiduje pre metanola, i posledično, oksidacija metanola se usporava, tako da se toksični produkti ne nakupe.

Sa aspekta enzima, ovo je primer_____________________________. 

Comments

jasna_frm's picture

kompetitivna inhibicija?

aksabg's picture

Jeste Jasna, bravo :)

Bjeko's picture

Može li se koristiti formalin neko mi je pričao kad se znoje noge da se operu u formalinu pa me zanima da li je formalin otrovan kad se tako koristi 

djordje vicentic's picture

<p>sta treba dodati u rastvor da bi se smanjio masen procentni sastav</p>

<p>&nbsp;</p>