konstanta ravnoteze

MARIJA 84's picture

Treba mi pomoc
Fosfor-pentahlorid se pri zagrevanju raspada na hlor I fosfor-tri-hlorid. Na nekoj temperaturi od 4 mola fosfor-pentahlorida se razlozili 65%. Konstanta ravnoteze na ovoj temperaturi je?

milicaradenkovic's picture

PCl5------------------->PCl3+Cl2

n(PCl5)poc.=4mol

razlozilo se 65%

n(PCl5)izreag.=4*0.65=2.6 mol

n(PCl5)rav.=4-2.6=1.4 mol

n(PCl3)rav.=n(Cl2)rav.=2.6 mol jer koliko izreaguje molova PCl5 toliko nastane proizvoda

K=n(PCl3)rav.*n(Cl2)rav./n(PCl5)rav.

K=(2.6)*2/1.4=4.83 

MARIJA 84's picture

hvala ti puno