kolicinska i masena koncentracija

hemicar666's picture

Reakcijom alkoholnog vrenja od 250cm3  otpine glukoze nastaje 8,3 l CO2 na temperaturi 35 stepeni i pritisku 94,75 kPa.Izračunaj količinsku i masenu koncentraciju otopine glukoze.

Rezultat je 0,614 mol/dm3;110,52 h/dm3 ali bi mi trebao postupak.

Unaprijed,hvala!

jovicjova657's picture

da nije greska u resenju?

milicaradenkovic's picture

Nije greska u resenju

C6H12O6---------------->2CO2+2C2H5OH

n(CO2)=p*V/R*T

n(CO2)=94.75*10(3)*8.3*10(-3)/8.314*308.15=0.307 mol
n(C6H12O6)=n(CO2)/2=0.307/2=0.1535 mol

c(C6H12O6)=n(C6H12O6)/V=0.1535/0.25=0.614 mol/l

y=c(C6H12O6)*Mrt=180*0.614=110.52 g/l

 

jovicjova657's picture

jao ,jeste

hemicar666's picture

Pa jedino je greska sto sam napisala  ovo h/dm3 a treba g/dm3.Ne znam,moguce da su zeznuli nesto.

Aleksandraxx's picture

Koliko se grama kiseonika moze dobiti pritermickom razlaganju 0.25molova zive(II)oksida prmema jednacini :

2HgO--->2Hg + O2
Meni ispada 4.5 na neki moj nacin racunanja. Bila bi zahvalna da mi neko objasni kako da rijesim tacno.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.