Aldehidi

Anastasijaaaaa's picture

Jel može neko da mi napiše kod aldehida reakciju sa amonijakom?

jovicjova657's picture

RCH=O + NH3 = RCH(-NH2)-OH = RCH=NH + H2O