Zapremina rastvora

medvedica's picture

Izracunati zapreminu rstvora Ba(OH)2 koncentracije 0,2mol/dmpotrebnu za dobijanje bazne soli u reakciji sa         30%-tnim rastvorom H2SOcija je gustina 1,22g/cm3.

 

milicaradenkovic's picture

2Ba(OH)2+H2SO4--------------->(BaOH)2SO4+2H2O

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=ro*w/Mr=0.3*1220/98=3.735 mol/l

Ako uzmes 1 l rastvora dobijas

n(H2SO4)=c*V=3.735*1=3.735 mol

n(Ba(OH)2)=2*n(H2SO4)=2*3.735=7.47 mol

V(Ba(OH)2)=n(Ba(OH)2)/c

V(Ba(OH)2)=7.47/0.2=37.35 l