zadatak

CileOle's picture

Da li je 10mL 36% HCl gusstine 1,18 g/mL dovoljno da se pripremi 250 mL rastvora HCl koncentracije 0,5 mol/L? M(HCl)= 36,5

Marija 96's picture

V=10mL 

w=0,36

ro=1,18g/mol iz ovog svega izracunaj mr=V*ro=11,8g

a masa supstance je onda w=ms/mr;ms=mr*w =4,248g

onda iz ovih drugih podataka imamo V=0,25mL i c=0,5 ,c=n/V,nađemo n; n=V*c=0,125mol

n=m/M ,m=M*n=0,125mol*36,5g/mol=4,562g

Nije dovoljno! 4,248<4,562

Mislim da se ovako dokazuje.