zapremina

hemicar666's picture

Koju zapreminu pri STP zauzima 7g azota?

Rezultat je5,6 dm3 ali mi treba postupak

jovicjova657's picture

1mol zauzima 22,4 dm3 a 1 mol N2 ima masu 28g

28g : 22,4 dm3 = 7g : x

x= 5,6 dm3