Zapremina:zadaci

Makbula Sabanadzovic's picture

Koja se zapremina vodenog gasa pri normalnim uslovima dobija prevodjenjem vodene pare preko 1,2 kg uzarenog koksa

Resenje V=4,48 m^3

khaleesi999's picture

C + H2O ----> CO + H2
m (C) = 1,2 kg = 1200 g
n(C) = m/M =1200g / 12g/mol = 100 mol
n(C) = n(CO) = 100 mol
V (CO + H2) = 2n(CO) * Vm= 2*100mol * 22.4 mol/dm3
V = 4480 dm3 = 4.48 m3
Vodeni gas je smjesa CO i H2