Zadaci

finnickodair's picture

Koliko je kg masne sode, koja sadrži 95% NaOH i peska, koji sadrži 90% SiO2, potrebno za dobijanje jedne tone natrijum-silikata, Na2SiO3?

Marija 96's picture

Znaš li krajnje rješenje?

Marija 96's picture

2NaOH+SiO2--->Na2SiO3+H2O

n(Na2SiO3)=1000 000 g /122g/mol=8196,7 mol

n(Na2SiO3):n(SiO2)=1:1

n(SiO2)=8196,7 mol

m(SiO2)=8196,7*60=491 802 g=491,802 kg

m(pijeska)=491,802 kg/0,9=546,447 kg

n(NaOH):n(Na2SiO3)=2:1

n(NaOH)=2*n(Na2SiO3)=16 393 mol

m(NaOH)= 16 393* 40=655 736 g= 655,736kg

m(masne sode)=655,736/0,95=690,24 kg

 

finnickodair's picture

689,7 kg masne sode i 546,8 kg peska

Marija 96's picture

E pa tačno je onda ovo moje,a rezultat se razlikuje zbog toga jer sam ja poneđe zaokružila na jednu ili dvije decimale.

finnickodair's picture

Hvala, ja sam posle uradila preko proporcija tj stehiometrije i dobila isto rešenje