zadatak

isidora99's picture

Kad 0,892 nekog metala reaguje sa gasovitim hlorovodonikom u visku dobija se 1,425 anhidrovane soli A.Kad ista masa tog metala reaguje sa hlorovodonicnom kiselinom u visku se dobije 1,695 g dihidrata te soli.Napisite formulu soli A.

isidora99's picture

Moze li neko da mi pomogne oko ovog zadatka?