Benzen

Mika Oficijalni Profil's picture

2. Iz 3.36 dm3 etina dobija se 2.5 cm3 benzena.Odrediti prinos reakcije ako je gustina benzena 0.88 g/cm3.

jovicjova657's picture

m= ro * V= 0,88*2,5=2,2g benzena

3C2H2    =    C6H6

3,36dm3        x

67,2dm3       78                 Mr(benzena)=78

3,36: x = 67,2 : 78

x= 3,9g

3,9 g : 100% = 2,2g : x

x= 56,41 %