Identifikacija treće komponente

coje777's picture

Pri rastvaranju 6,714 g nekog metala M u 25%-noj azotnoj kiselini izdvojilo se 1500 cm3 gasne smeše,koja se sastoji od azot(II)-oksida (zapreminski procenat=39,0% i maseni procenat=53,81%), azot(I)-oksida (zapreminski procenat=21,0%) i jos jedne komponente A. Identifikujte treću komponentu gasne smeše A, kao i metal M?