Masa jednog mola

Ask123's picture

1.Izracunaj masu jednog atoma i masu jednog molekula azota.
I ako moze  jos jedan hitno su mi potrebni
2.Masa jednog atoma Fe je 9.33*10 na -23 g.Odredi relativnu atomsku masu Fe.
Hvala.

milicaradenkovic's picture

1. 1 mol----------------6*10(23)

x mol-----------------1

x=1*1/6*10(23)=1.66*10(-24) mol atoma N

m(N)=n(N)*Mr=1.66*10(-24)*14=2.33*10(-23) g atoma N

m(N2)=m(N)/2=2.33*10(-23)/2=1.165*10(-23) g molekula N2

2. m(Fe)=9.33*10(-23) g

1 mol----------------6*10(23)

x mol--------------------1

x=1*1/6*10(23)=1.66*10(-24) mol atoma Fe

Mr(Fe)=m(Fe)/n(Fe)=9.33*10(-23)/1.66*10(-24)=56.2 g/mol

Ask123's picture

Hvala! Mada 1. zadatak treba da ispane masa jednog atoma 2,33*10(-23)g-sto je tebi tacno ,a masa jednog molekula je 4.66*(-23)g,ali u svakom slucaju si mi mnogo pomogla.HVALA PUNOOOO!!!

milicaradenkovic's picture

Izvini treba da bude m(N2)=2*m(N)=2*2.33*10(-23)=4.66*10(-23) g

Ask123's picture

2.zadatak sam mogla da uradim preko unificirane Ar(Fe)=ma/u=9.33*10(-23)/1.667*10(22)=55.9~56