etilen glikol

crazymax's picture

Odrediti broj grama etilen glikola u smesi etilen glikola i vode koju treba staviti u hladnjak auta da bi bio zasticen od smrzavanja na -25 stepeni.