elektroliza

MARIJA 84's picture

Kroz elektroliticku celiju u kojoj se nalazi srebro jon, proslo je 0,2 faradeja. Uz pretpostavku da je izvrsena samo katodna reakcija, izracunati koliko ce se grama metala izdvojiti. Ag=107,9

Kako se rade ovi zadaci?

milicaradenkovic's picture

(katoda): Ag+e- ------------------->Ag

m=Q*M/F*z

Q=0.2 faradeja=0.2 C

M= molarna masa

F- faradejeva konstanta

z- naelektrisanje jona

m=0.2*107.9/96485*1

m=2.24*10(-4) g Ag nisam sigurna za resenje pa ti proveri.