Neorganska hemija

jersamlenja45's picture

Da li mi mozete pomoci da izracuna ekvimolarnu masu amonijum-sulfata u odnosu na Al2(SO4)3x18H2O 

 

Al2(SO4)3 + (NH4)2SO4 + 24H2O -> 2NH4Al(SO4)2x12H2O