Fosfor?

snezana's picture

Potrebno mi je da  opredelim conc.P2O5 preko ekstinkcii-kolorimetriski.Dali neko moze da mi pomogne na kolorimetra koju boju filtra treba da koristim? Rastvor mi je boje plave