analiticka

Milenaa's picture

Izracunati sadrzaj gvozdja u uzorku rude ako je za titraciju uzorka mase 0.542g utroseno 32.6cm3 ractvora KMNO4 koncentracije 0.02mol/dm3

Milenaa's picture

Za titraciju 25cm3 rastvora Na2CO3 koncentracije 0.056mol/dm3 do potpune neutralizacije utroseno je 32.4cm3 rastvora HCL.Izracunati koncentraciju HCL.