analiticka

Milenaa's picture

Za titraciju 25cm3 rastvora Na2CO3 koncentracije 0.056mol/dm3 do potpune neutralizacije utroseno je 32.4cm3 rastvora HCL.Izracunati koncentraciju HCL.

JOVAN's picture

2HCl + Na2CO3--------------> 2NaCl + H2CO3

 

Vk x Ck = 2 Vb x Cb

Ck = 2 Vb x Cb / Vk

Ck= 2 x 25 cm3 x 0.056mol/dm/ 32.4 cm3

Ck = 0.0864 mol/dm3