Aminokiseline

Ancica97's picture

Koje tvrdjenje nije tacno?
1)leucin ima pI u kiseloj sredini
2)glutaminska kiselina ima pI u kiseloj sredini

3)metionin ima pI u blizini pH7
4)lizin ima pI u baznoj sredini
5)fenilalanin ima pI u blizini pH7

kako se odredjuje ovoo?

milicaradenkovic's picture

Formula za racunanje pI je

pI=(pKCOOH+pKNH2)/2

ako je aminokiselina kisela onda se uzimaju pKa1 i pKa2 a ako je bazna onda se uzimaju pKa2 i pKa3

resenje je pod 5.