anorg. hemija

speed15's picture

Pokušavam uraditi zadatak čitav dan al ne ide tj. ne dobijem tačan rezultat, pa ako možete pomagajte

-Koliko se molova amonijum- sulfata nalazi u 1L rastvora ako 40 mL tog rastvora u reakciji sa viškom NaOH daje 448 mL amonijaka? Tačan rezultat je 0,25

milicaradenkovic's picture

(NH4)2S+2NaOH-------------->Na2S+2H2O+2NH3

n(NH3)=V(NH3)/Vm=0.448/22.4=0.02 mol

n((NH4)2S)=n(NH3)/2=0.02/2=0.01 mol

0.01 mol------------------40 ml

x mol-------------------------1000 ml

x=100*0.01/40=0.25 mol (NH4)2S

sarox's picture

Ja imam taj zadatak u zbirci za prijemni, da li mozete objasniti u kojim slucajevima se tako recimo amonijak dijeli sa 2 kako bi dobili molove amonijum sulfata, a ne pisemo V/Vm kao kod izracunavanja molova amonijaka. Znam da je dijeljeno sa 2 jer je su 2 mola amonijaka, ali ne shvatam zasto je to uradjeno a nije V/Vm.