Zadatak sa ph

Obertan's picture

Ako se rastvori 0,560 g kalijum hidroksida u 100 dm3 vode, izracunati ph tog rastvora pod pretpostavkom potpune disocijacije

zerina's picture

Ja mislim da je rješenje sljedeće:

n=m / Mr(KOH) = 0,0560g / 56 g/mol= 0,01 mol

c=n/V= 0,01 mol/ 100 dm3= 0,0001 mol/dm3

pH= -log(c)= 4

Obertan's picture

zar to zadnje nije pOH, jer KOH ----------- K+ + OH-

pa onda pH + pOH = 14 ?

buduci_student's picture

Da