broj atoma sumpora

Obertan's picture

u 100 cm3 96%-ne sulfatne kiseline, gustine 1,84 g/cm3 nalazi se atoma sumpora

a) 1,08 x 10 na 24

b) 6,02 x 10 na 23

c) 5,43 x 10 na 24

d) 5,43 x 10 na 23

e ) 1,02 x 10 na 21

milicaradenkovic's picture

ms=mr*w=ro*V*w=1.84*100*0.96=176.64 g

n=ms/Mr=176.64/98=1.802 mol

n(S)=n=1.802 mol

N(S)=n(S)*Na=1.802*6*10(24)=1.0812*10(24) i resenje je pod a.