Aktivirani kompleks

kole's picture

Jel zna neko sta je aktivirani kompleks ?

buduci_student's picture

Aktivirani kompleks je intermedijerna struktura prilikom pretvaranja reaktanata u produkte. Nastaje pri maksimalnom energetskom sadržaju duž reakcijske staze. Energija aktivacije je razlika između energije aktiviranog kompleksa i energije reaktanata.