zapremina vodonika

leptir296's picture

Koja zapremina vodonika u mL,racunato pri s. u., nastaje u reakciji sa vodom, legure koja se sastoji iz 0,46 g natrijuma i 0,39 g kalijuma?

buduci_student's picture

n(Na)=0,46/22,99=0,02mol   

n(K)=0,39/39=0,01mol

0,02mol (Na): 0,01mol (K)=2 mol (Na) : 1 mol (K)

Empirijska formula Na2K,koliko sam ja shvatio u zadatku Na2K reaguje sa vodom, pa slijedi formula

Na2K + H2O = Na{+} + K{+} + OH{-} + H2

Da bi izjednacili atome/molekule i s lijeve i desne strane dobijamo:

2Na2K+6H2O= 2Na{+}+ 2K{+}+ 6OH{-) + 3H2

Kod natrijuma kao sto smo ustanovili na pocetku imamo 0,02 mol, a kod kalijuma 0,1 mol. Samim tim slijedi da je n(Na2K)=0,01mol*2(molekula)=0,02

postavi se zadim proporcija

2:3=0,02:x

x=0,03mol

n=V/Vm--->V=n*Vm=0,03mol*22,4dm3/mol=0,672dm3=672ml

Nadam se da je tacan, ako nije onda sao nam daj resenje koje je.

leptir296's picture

Rezultat je 2,24 litra

Pop.'s picture

Buduci studente, dobar ti je pocetak. Samo, legura je samo smesa, dakle reaguje ti Na pa onda i K sa vodom da bi nastao H2. Ne reaguju oni medjusobno kako bi dali "Na2K" pa da to reaguje sa vodom.

Napises obe reakcije, na osnovu br molova odredis V H2 i samo saberes

buduci_student's picture

Hvala evo sad cu probati

buduci_student's picture

n(Na)=0,46/22,99=0,02mol   

n(K)=0,39/39=0,01mol

0,02mol (Na): 0,01mol (K)=2 mol (Na) : 1 mol (K)

2Na+2H2O----->H2 + 2NaOH

2molNa------>1 mol H2

0,02-------->x

n=V/Vm

V=n*Vm=0,01*22,4= 0,24 dm3=224 ml

 

2K+2H2O---->H2+ 2KOH

2mol K------>1 mol H2

0,01 mol K----> x mol H2

X=0,005

n=V*Vm--> V=n*Vm=0,005 mol * 22,4=0,112=112 ml

V=224+112=336 ml

oPET NECE NI NA VAS NACIN

buduci student96's picture

Rezultat 336 mL je tacan.
Imam isti zadatak sa pripremne nastave.

buduci_student's picture

:D