Organska hemija

VŠ's picture

Reakcija dobijanja 1-fenilciklopentanola iz ciklopentanona.