Konstanta disocijacije

miki1's picture

Koliko iznosi konstanta disocijacije za 0.01 mol/l vodeni rastvor sircetne kiseline ako je stepen disocijacije alfa= 0.0415

buduci_student's picture

Ka=alfa2*c=0,0172* o,o1 mol/dm3 =1,72 * 10 -4

buduci_student's picture

Imas li resenje

miki1's picture

1.72*10^-5

buduci_student's picture

Eksplanacija:

Disocijacija slabog binarnog elektrolita AB moze se predstavit sledecom jednacinom

AB--->A++B reverzibilno

gdje je konstanta disocijacije jednaka kolicniku proizvoda proizvoda i proizvodu reaktanata

Kd=[A]*[B]/[AB]

A je koncentracija katjona

B koncentracija anjona

AB je koncentracija nedisosovanih molekula slabog elektrolita

Ako je u 1 dm3 rastvoreno C molova slabog elektrolita i ako je njegov stepen disocijacije alfa, tada slijedi da je nastalo C*alfa jonna A+ i C*alfa jona B-

Broj molekula koji nisu disosovali na jone moze se predastaviti kao C-C*alfa,znaci slijedi:

{A+}= [B-]=C8alfa

[AB]=c-c*alfa

 kada to uvrstimo u prvobitnu formulu dobijamo

Kd= (c*alfa)(c*alfa)/(c-c*alfa)=c(alfa2*c)/c(1-alfa)=alfa2*C/1-alfa

1-alfa tilda 1

Kd=Ka

Slijedi da je Ka=alfa2*c=0,00172 * 0,01=1,72*10-5

miki1's picture

Mnogo ti hvala

buduci_student's picture

Da li ti je jasno, malo sam ti ovo laicki objasnio ali sve u svemu mislim da mozes razumjet,ovaj dokaz ti je vazan