Rastvori

mimmasd's picture

U koliko grama vode treba rastvoriti 126 g Na2SO3·7 H2O da bi se dobio 10 % rastvor?

Podaci: Ar (Na) = 23; Ar (S) = 32; Ar (O) = 16; Ar (H) = 1

Resenje  je 504

buduci_student's picture

Evo sada cu ga uraditi

buduci_student's picture

W=m rastvorene supstance/masa rastvora

W=masa rastvorene supstance/ (masa rastvaraca[vode] + masa rastvorene supstance)

n(Na2SO3 * 7H2O)=m/M=126/252=0,5 mola

m rastvora= mrs/w=1260 g

mrastvaraca + m rastvorene supstance= 1260

m rastvaraca= [1260-252]/2=504

 

mimmasd's picture

Zasto u poslednjem koraku delimo sa 2?

buduci_student's picture

jer je odnos izmedju mrs i m rastvaraca 1;2

buduci_student's picture

Ovako sad cu ti objasniti na jedan drugi nacin

Vidis Na2SO3 * 7H2O ima molarnu masu 252 g/mol, u zadatku nam je dato 126 g odnosno 0,5 mola tog jedinjenja. A posto to jedinjenje sadrzi i vodu(rastvarac) masa rastvore supstance je zapravo 63 g. Da ti pojasnim to jos malo molarna masa Na2SO3 je 126 g/mol i molarna masa 7H2O je 126 g/mol.

Pa slijedi

omega=mrs/mr

mr=630g

m rastvora = masa vode + masa rastvorene supstance

masa vode- 630-126 =504 g

mimmasd's picture

Hvala ti 

buduci_student's picture

Ma nista :D