koncetracija oh jona

kototamopeva's picture

U rastvor koji sadrzi 0.3 mola natrijumdi-hidrogenfosfata i 0.3 mola natrijum-hidrogenfosfata dodato je 30 ml azotne kiseline koncetracije 0.3 mol/l.Izracunaj koncetraciju oh jona u rastvoru posle dodatka kiseline. (Ka je 7*10 na -8)

buduci_student's picture

Imas li slucajno resenje>

kototamopeva's picture

ponudjeni su odgovori    8*10-4      7.7*10-8   1.3*10-7   7.69*10-5         3*10-2

ne znam koji je tacan

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje 1.3*10(-7).

kototamopeva's picture

Mozes li postupak da mi napises?

buduci_student's picture

Da li si ti bar nasla koncentraciju Natrijum-hidrogenfosfata

buduci_student's picture

n(Na2HPO4)=0,3=mol

n(NaH2PO4)=0,3 mol

V(HNO3)=0,03dm3

c=0,3 mol/dm3

c=n/V

n=c*V=0,009 mol HNO3 je dodato

[H]=Korjen iz (Ka *ck)

[H]=Korjen iz (7*10(-8) *0,009)

[H]= Korjen iz(6,3 *10 (-10))

[H]=2,5 * 10(-5)

Kw=[H]•[OH]

[OH]=Kw/[H]

[OH]=10(-14)/2,5*10(-5)=4* 10(-9) mol/dm3 je dodato HNO3

E to ti je pola zadatka...ostalo nastavi sam